Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-03-31

2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2020-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2020-09-30

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2020-09-30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020-06-30 DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2020-03-31 DUOMENIS

2019 m.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2019-12-31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2019-12-31

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2019-12-31

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2019-12-31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019-09-30 DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2019-06-30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019-03-31 DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2019-03-31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019-03-31 DUOMENIS

2018

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018-12-31 DUOMENIS

2017

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017-03-31 DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017-03-31 DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017-06-30 DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017-06-30 DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017-09-30 DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017-09-30 DUOMENIS