Veiklos vertinimo rezultatai

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2022–2023 m. m.
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2020–2021 m. m.
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2019–2020 m. m.
Mokyklos kokybės veiklos įsivertinimo grupė
GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 2018–2019 m. m.
PLAČIOJO MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO
REZULTATAI 2018–2019 M.
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA UŽ 2017–2018 M.
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA UŽ 2016–2017 M.
VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO IŠVADOS