Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos
direktoriaus 2022-01-25 d. įsakymu Nr. V-20