Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos
direktoriaus 2023-01-10 d. įsakymu Nr. V-9