Veiklos sritys

  1. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
  2. Pagrindinė veiklos rūšis: pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10.
  3. Kitos švietimo veiklos rūšys:

    3.1. pradinis  ugdymas,  kodas – 85.20;

    3.2. kitas mokymas,  kodas – 85.5;

    3.3. kultūrinis  švietimas, kodas – 85.52;

    3.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

    3.5. kitas,  niekur kitur nepriskirtas  švietimas, kodas – 85.59;

    3.6. švietimui  būdingų paslaugų veikla,  kodas – 85.60.

  1. Kitos ne švietimo veiklos  rūšys:

    4.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas,  kodas – 56.29;

    4.2. kita žmonių sveikatos priežiūros  veikla,  kodas – 86.90;

    4.3. vaikų dienos priežiūros  veikla,  kodas – 88.91;

    4.4. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01.