Vidaus tvarkos taisyklės

Su Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Gimnazijos direktoriaus 2016-10-11 įsakymu Nr. V-283, 2016-10-11 suderintomis su LŠĮPS Klaipėdos rajono Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos profesinės sąjungos pirmininke galima susipažinti Gimnazijos mokytojų kambario stende arba raštinėje.