Logopedas

Logopedas  Vidas  Mišeikis
El. paštas  vidasmis@gmail.com      
Telefonas    +370 648 54 1 15

Logopedinės pagalbos  tikslas ir uždaviniai – gerinti SUP turinčių mokinių ugdymo(si) kokybę, teikti logopedinę pagalbą mokyklos mokiniams, įveikiant kalbos ir komunikacijos sutrikimus, vykdyti kalbos ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimų preveciją.

Gimnazijos logopedo  veikla:

 • bendrauja su pedagogais, mokinių tėvais;
 • konsultuoja tėvus kalbos korekcijos klausimais;
 • esant reikalui, siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų;
 • numato darbo su vaikais tikslus, uždavinius, darbo metodus;
 • priklausomai nuo vaiko amžiaus įvertina vaiko kalbos raidą, skaitymo bei rašymo įgūdžius;
 • įvertina oralinę motoriką, esant reikalui ją lavina;
 • įvairiais žaidimais skatina vėluojančios kalbos raidą;
 • padeda įveikti ar sušvelninti garsų tarimo sutrikimus;
 • lavina foneminę (kalbinę) klausą, girdimąją atmintį, dėmesį;
 • pratybų metu plečia žodyną, moko taisyklingo garsų tarimo, moko kalbos gramatinio taisyklingumo, rišlaus pasakojimo;
 • padeda įveikti ar sušvelninti balso, kalbos ritmo ir tempo sutrikimus;
 • padeda įveikiant skaitymo ir rašymo sutrikimus.