Vizija, misija, filosofija

MOKYKLOS VIZIJA

Draugiška, tolerantiška, tvarkinga, atvira kaitai, kūrybiškumui, inovacijoms, nuolat besimokanti organizacija.

MOKYKLOS MISIJA

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija – bendrojo ugdymo mokykla, teikianti visuminį ugdymą, paremtą pilietinių vertybių nuostatomis ir paruošianti mokinį savarankiškam gyvenimui ir karjerai.

MOKYKLOS FILOSOFIJA

„Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas. Neiti į priekį – reiškia eiti atgal.“
                                                                                                                                   Vydūnas