Skyriaus darbo laikas

Pamokų ir pertraukų laikas 

PIRMADIENIS – PENKTADIENIS
1. 8.30 –  9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.25 – 12.10
5. 12.20 – 13.05
6. 13.15 – 14.00
7. 14.20 – 15.05

 Pasibaigus pamokoms veikla organizuojama auklėjamosiose grupėse

Veikia darbo dienomis.

Organizuojamos įvairios popietinio užimtumo veiklos.

Su ugdytiniais dirba auklėtojai.