Gimnazijos taryba

Mokytojų atstovai (deleguoti 2019-12-19):
1. Aurelija Daugėlienė;
2. Vilma Dveržeckienė;
3. Loreta Kaltauskienė;
 
Tėvų atstovai (deleguoti 2020-10-01):
1. Vytautė Žemgulytė -Gaidienė;
2. Rasa Nistor;
 
Mokinių atstovai:
1.