Gimnazijos istorija

MOKYKLAI SVARBIOS DATOS

 
1594-11-15 mokyklos registracijos data.
1950–1951 m. priauganti vidurinė.
1953 m. pirmoji abiturientų laida.
1996-07-11 mokyklai suteiktas Ievos Simonaitytės vardas.
2010-12-23 mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

ISTORIJA

 

1590 m. Priekulėje pradėjo veikti parapinė mokykla. Prieš Antrąjį pasaulinį karą, iki 1939 m. veikė lietuviška gimnazija.

1939 m. kovo 20 d. Vokietija užėmė Klaipėdos kraštą. Uždaryta buvo ir Priekulės lietuviškoji pradinė mokykla.

1945 m. rudenį Priekulėje atidaryta progimnazija. Jos vedėjas buvo Stasys Jankus. Tuoj po karo (1945) Priekulėje buvo įkurta pradinė mokykla. Į pirmą pamoką susirinko 16 moksleivių. 1944–1945 m. baigė 75 I–IV klasių mokiniai. Veikė keturių klasių komplektai. Sunkiomis sąlygomis mokykla savo užduotis atliko. Pirmas Priekulės progimnazijos mokytojų tarybos posėdis įvyko 1945 m. spalio 9 d. Tais pačiais metais mokytojas S. Jankus paskiriamas Priekulės valsčiaus švietimo skyriaus vedėju.

1967 m. pastatytas 14 klasių priestatas, o 1977 m.  16 klasių priestatas su sporto sale ir valgykla.

Mokyklą baigė habilituotas mokslų daktaras Domas Kaunas (14-oji laida), dailininkas Linas Jankus (11-oji laida), skulptorė Dalia Matulaitė (8-oji laida), skulptorius Jonas Meškelevičius (15-oji laida), poetė Paulina Žemgulytė (8-oji laida), žirgų sporto meistrai: Edmundas Klimovas, Zigmas Šarka, Gediminas Bardauskas, Viktoras Mažeika, Pranas Milkintas ir kt.

MOKYKLAI VADOVAVO:

 
Vytautas Radkelis (1946–1947)
Jonas Dagelis (1947–1949)
Kazys Binginas (1949–1951)
Kazimieras Girčys (1951–1959)
Jonas Kavaliauskas (1959–1967)
Stasys Jonušis (1967–1972)
Irena Brazdeikienė (1975–1985)
Vytautas Klimašauskas (1985–1986)
Janina Rimkienė (1986–1987)
Gintaras Nemickas (1987–2004)
Antanas Alčauskis (2004–dabar)