Apie skyrių

Specialiojo ugdymo skyrius turi gilias specialiojo ugdymo tradicijas.

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos specialiojo ugdymo skyriuje mokosi  7-21 metų asmenys, turintys didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius dėl nežymaus, vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo bei kompleksinę negalią turintys mokiniai, kuriems pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos įvertinimo pažymoje rekomenduojama ugdytis pagal individualizuotas Bendrojo ugdymo programas.

Mokiniai ugdomi specialiosiose, lavinamosiose ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėse pagal pradinio ugdymo individualizuotas, pagrindinio ugdymo individualizuotas ir socialinių įgūdžių ugdymo programas. Mokiniai bendrąjį specialųjį išsilavinimą įgyja per dešimt ugdymo metų. Baigę mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą gali stoti mokytis į profesines mokyklas arba dar trejus metus tęsti mokymąsi socialinių įgūdžių ugdymo klasėse pagal socialinių įgūdžių programą.

Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas; pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas; pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas; vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.

Specialiojo ugdymo skyrius įsikūręs atskirame pastate, esant poreikiui mokiniams sudaromos sąlygos gyventi mokyklos bendrabutyje. Bendrabutyje mokiniai gyvena nuo pirmadienio iki penktadienio. Mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, maitinami penkis kartus, nepriklausomai nuo šeimos pajamų. Pagal poreikį į mokyklą mokiniai pavėžėjami mokyklos transportu lydint mokytojo padėjėjai. Mokykloje pritaikyta fizinė aplinka mokiniams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų, kabinetai aprūpinti mokymo(si) priemonėmis. Siekiant užtikrinti mokyklos bendruomenės saugumą, mokykloje yra įrengtos vaizdo kameros.

Ugdydami įvairių gebėjimų mokinius mokykloje visiems, mes siekiame kiekvieno mokinio asmeninės kompetencijos tobulinimo ir geros visų ugdymo dalyvių jausenos, sėkmės džiaugsmo bei pagarbių ir nuoširdžių tarpusavio santykių.

 

Specialiojo skyriaus adresas: Klaipėdos g. 6/Vingio g. 1, Priekulė, LT-96340 Klaipėdos r. sav.

El. paštas i.simonaitytes.gimnazija@gmail.com

Tel.  (8 46) 454  149