Sveikatos priežiūra

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ

VITA LENGVINIENĖ
Tel. 8 655 40 824
El. paštas v.lengviniene@visuomenessveikata.lt
 
Vitos Lengvinienės darbo laikas:

Pirmadienis 8.00–16.30
Antradienis 8.00–16.30
Trečiadienis  8.00–14.30 (spec. skyrius)
Ketvirtadienis 8.00–16.30
Penktadienis   8.00–16.30
Pietų pertrauka 12.00–12.30

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas organizuoja ir įgyvendina sveikatos priežiūrą mokykloje.

Pagrindinės funkcijos:

sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;

informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, diskusijose, renginiuose ir pan.) mokyklos bendruomenei;

mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;

pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;

informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas ir analizavimas;

mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei veikos mitybos įgūdžių formavimą;

mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;

pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;

dalyvavimas mokyklos vaiko gerovės komisijoje;

pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.