Komisijos, darbo grupės

MOKYKLOS KOKYBĖS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Komisijos pirmininkas – Robertas Gricenko
Nariai:
Rugilė Jančiauskienė
Lilijana Peter
Daiva Kačinskienė
Inesa Michailova
Giedra Aleknavičienė
Simona Šapalienė
Violeta Gricenkienė

5–IV KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS RENGIMO DARBO GRUPĖ

Loreta Kaltauskienė
Robertas Gricenko
Rugilė Jančauskienė
Aurelija Daugėlienė

PREVENCINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMO DARBO GRUPĖ

Loreta Kaltauskienė
Dovilė Undžienė
Asta Kuizinienė
Dovilė Butaitė
Vita Lengvinienė
Vilma Dveržeckienė

TĖVŲ LANKYMOSI MOKYKLOJE IR KONSULTACIJŲ REGLAMENTO DARBO GRUPĖ

Loreta Kaltauskienė
Robertas Gricenko
Dovilė Undžienė
Rugilė Jančauskienė
Violeta Gricenkienė
Vilma Dveržeckienė 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Kaltauskienė
Sekretorius – Psichologė Dovilė Undžienė
Nariai:
Direktorius Antanas Alčauskis
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Robertas Gricenko
Psichologė Dovilė Undžienė
Soc. pedagogė Asta Kuizinienė
Soc. pedagogė Dovilė Butaitė
Logopedas Vidas Mišeikis
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aurelija Daugėlienė
Vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Rugilė Jančauskienė
Vyresnioji pradinių klasių mokytoja Vilma Dveržeckienė
Bendruomenės slaugytoja Vita Lengvinienė
Mokinių atstovas Emilijus Jonušauskas

Rugsėjo pirmosios šventės darbo grupė

Loreta Kaltauskienė
Birutė Česnauskienė
Raimonda Mickienė
Jolanta Petraitienė
Aistė Danilevičiūtė

Mokytojų dienos rengimo darbo grupė

Loreta Kaltauskienė
Birutė Česnauskienė
Raimonda Mickienė
Jolanta Petraitienė
Aistė Danilevičiūtė

Pradinių klasių projekto „Atvirkščia pamoka kiekvieno mokinio sėkmei“ mokytojų konferencijos rengimo darbo grupė

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Kaltauskienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė Violeta Gricenkienė
Vyresnioji pradinių klasių mokytoja Vilma Dveržeckienė
Muzikos mokytoja Jolanta Petraitienė

Kalėdinio laikotarpio  gimnazijos erdvių  puošimo darbo grupė:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Kaltauskienė
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Jonas Lipskas
Technologijų mokytoja Raimonda Mickienė
Technologijų mokytoja Jolanta Urbonavičienė
Dailės mokytoja Birutė Česnauskienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė Violeta Gricenkienė
Vyresnioji pradinių klasių mokytoja Vilma Dveržeckienė

Integruoto rajono lietuvių kalbos, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo renginys-viktorina „Ar žinai?“, skirtas Vasario 16-ajai minėti Priekulės kultūros centre, darbo grupė:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Kaltauskienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aurelija Daugėlienė
Dailės mokytoja Birutė Česnauskienė
Geografijos mokytojas Anatanas Jurgilas