Komisijos, darbo grupės

GALIMO SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Rugilė Jančiauskienė
Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Kristina Gumauskienė
Komisijos sekretorė – Daiva Kačinskienė
Nariai:
Asta Kuizinienė
Robertas Gricenko
Jonas Lipskas

MOKYKLOS KOKYBĖS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Komisijos pirmininkas – Rugilė Jančiauskienė
Nariai:
Lilijana Peter
Daiva Kačinskienė
Inesa Michailova
Giedra Aleknavičienė
Juta Galkienė
Andrius Mereckis

5–IV KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS RENGIMO DARBO GRUPĖ

Loreta Kaltauskienė
Robertas Gricenko
Rugilė Jančauskienė
Aurelija Daugėlienė

PREVENCINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMO DARBO GRUPĖ

Loreta Kaltauskienė
Dovilė Undžienė
Asta Kuizinienė
Dovilė Butaitė
Vita Lengvinienė
Vilma Dveržeckienė

TĖVŲ LANKYMOSI MOKYKLOJE IR KONSULTACIJŲ REGLAMENTO DARBO GRUPĖ

Loreta Kaltauskienė
Robertas Gricenko
Dovilė Undžienė
Rugilė Jančauskienė
Violeta Gricenkienė
Vilma Dveržeckienė 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Kaltauskienė
Sekretorius – Psichologė Dovilė Undžienė
Nariai:
Direktorius Antanas Alčauskis
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Robertas Gricenko
Psichologė Dovilė Undžienė
Soc. pedagogė Asta Kuizinienė
Soc. pedagogė Dovilė Butaitė
Logopedas Vidas Mišeikis
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aurelija Daugėlienė
Vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Rugilė Jančauskienė
Vyresnioji pradinių klasių mokytoja Vilma Dveržeckienė
Bendruomenės slaugytoja Vita Lengvinienė
Mokinių atstovas