Ugdymo planas

KLAIPĖDOS RAJONO PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS GIMNAZIJOS
2023–2024 METŲ UGDYMO PLANAI

PATVIRTINTA
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos
direktoriaus 2023-09-01 įsakymu Nr. V-137