Klasių vadovai

KLASIŲ VADOVAI 2021-2022 M.M.

Vardas Pavardė Klasė
Violeta Venckienė 1a
Ramunė Vaitkuvienė 1b
Ramunė Pikturnienė 1c
Živilė Žmijauskienė 2a
Juta Galkienė 2b
Stasė Greivienė 2c
Jurgita Kasputytė-Žadeikienė 2d
Dalia Rupčiauskienė 3a
Edita Maselskytė-Dabulskė 3b
Liuda Tarleckienė 3c
Violeta Gricenkienė 4a
Lina Truščinskienė 4b
Vilma Dveržeckienė 4c
Violeta Gricenkienė 4a
Lina Truščinskienė 4b
Vilma Dveržeckienė 4c
Alina Remeikienė 5a
Vita Vileikytė 5b
Lina Dargužienė 5c
Daiva Kačinskienė 6a
Aistė Danilevičiūtė 6b
Viktorija Motienė 6c
Eleonora Paulauskienė 7a
Aurelija Daugėlienė 7b
Simona Šapalienė 7c
Dovilė Butaitė Kučinskienė 8a
Dovilė  Undžienė 8b
Jolanta Urbonavičienė 8c
Donata Jocytė Ia
Rugilė Jančiauskienė Ib
Justina Bakšinskytė IIa
Justina Bakšinskytė IIb
Asta Kuizinienė IIc
Inesa Michailova III
Andrius  Mereckis IV