Įstaigos darbo grafikas ir kontaktai

Antanas Alčauskis
Direktorius
antanas.alcauskis@gmail.com
8 642 98 448 (darbo)


Robertas Gricenko
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
robgric@gmail.com
8 642 98 330 (darbo) 


Loreta Kaltauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
lorulia@gmail.com
8 642 98 414 (asmeninis) 


Jonas Lipskas
Dirirektoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 j.lipskas@gmail.com
8 642 98 399(darbo)


Aistė Vinkuvienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (specialusis skyrius)
vinkuviene@yahoo.com
8 614 85 759 


 

Birutė Bakšinskienė
Vyresnioji buhalterė
b.baksinskiene@gmail.com
8 464 54 149(darbo)


Andželika Pocienė
Sekretorė
sekretore.gimnazija@gmail.com
8 464 54 149 (darbo)


Daiva Kačinskienė
Svetainės administratorė
kadaiva@gmail.com
8 625 99 343