Metodinė taryba

METODINĖ TARYBA 2021 – 2022 m. m.

PIRMININKĖ – Loreta Kaltauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

NARIAI:

  1. Inesa Michailova – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė
  2. Vita Vileikytė – tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė
  3. Jolanta Petraitienė – saviraiškos metodinės grupės pirmininkė
  4. Rugilė Jančiauskienė – lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė
  5. Vilma Dveržeckienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė
  6. Liudgarda Žemgulienė – priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė