Rajono konferencija „Atvirkščia pamoka kiekvieno mokinio sėkmei“

Šią savaitę Ievos Simonaitytės gimnazijoje vyko Klaipėdos rajono konferencija  “Atvirkščia pamoka kiekvieno mokinio sėkmei“. Tai sukauptos darbo patirties  rezultatas mokyklų bendruomenių tobulėjimui. Nuoširdžiai dėkojame mūsų gimnazijos pradinių klasių mokytojų komandai už nuoseklų darbą įgyvendinant projektą, dalinimąsi įžvalgomis bei gerąja darbo patirtimi. Padėka pradinių klasių metodinės grupės pirmininkei Violetai Gricenkienei ir pavaduotojai Vilmai Dveržeckienei už sutelktą komandinį darbą, pasidalinimą darbais ir pareigomis, atsakomybės prisiėmimą. Dėkojame Klaipėdos rajono švietimo centro direktorei Ramutei Sirutienei už puikią galimybę komandoms nuosekliai kelti kvalifikaciją, diegti įgytas praktines žinias klasėse. Projekto pradžioje, eigoje ir dabar Gimnazijoje mokėmės ir konsultavome vieni kitus, kaip diegti individualios mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo sistemą, kad tai efektyviai veiktų ir vestų prie geresnio rezultato.
Kėlėme klausimus, KAIP individualiai konsultuoti pradinių klasių mokinius,  KAD JIE ATRASTŲ LIETUVIŲ KALBOS MOKYMOSI SĖKMĖS RAKTĄ? KAIP ĮTRAUKTI TĖVELIUS, kad jie suprastų, ko per konsultacijas tikimės iš jų, kokia nuolatinė jų pagalba labai svarbi? Šio projekto konferencijos tikslas – įsitraukti visoms projekte dalyvavusios mokykloms, apžvelgti, aptarti, dalintis patirtimi, kaip kuriamos ir vedamos „Atvirkščios pamokos“, kiek svarbūs yra mąstymo žemėlapiai vaikų mąstymo lavinimui bei jų kalbos, žodyno turtinimui.

Dėkojame Klaipėdos rajono mokyklų komandoms, pasidalinusioms savo patirtimi. Džiugu, kad mokytojams projekto eigoje labai talkino Eduka klasės teikiamos galimybės. Svarbus ir įsimintinas šešių DeBono mąstymo skrybėlių metodas, leidžiantis, dėvint skirtingos spalvos skrybėles, bendrauti ir bendradarbiauti, priimti ir išklausyti kitų nuomonę, su kitų komandų pagalba įvairiapusiškai išnagrinėti ir pristatyti skaityto kūrinio ištrauką. Dalyvaujant projekte, siekti kiekvienos pradinės klasės mokinio individualios lietuvių kalbos pažangos – klausyme, kalbėjime, skaityme, rašyme! To siekėme ir sieksime toliau. Labai svarbi tėvelių bendrystė ir mokymosi sėkmės palaikymas. Mes laimingi, nes laimingi mūsų pradinukai ir labai geri praėjusių metų lietuvių kalbos rezultatai. Projekto koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Kaltauskienė.