TVARKOS

5-IV KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA pdf
Paskelbta: 2017-03-08
 
PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM NEIGIAMUS ĮVERTINIMUS TRIMESTRE/PUSMETYJE TEIKIMO TVARKA pdf
Paskelbta: 2017-01-06
 
TĖVŲ INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS pdf
BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ ŠEIMOMIS PROGRAMA pdf
BENDRADARBIAVIMO SU PAGALBOS VAIKUI INSTITUCIJOMIS TVARka pdf
Paskelbta: 2014-10-16
 
Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarka pdf
Paskelbta: 2014-08-29
 
DALYKŲ PROGRAMŲ SKIRTUMŲ LIKVIDAVIMO tvarka pdf
Paskelbta: 2014-09-10
 
POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS tvarka pdf
Paskelbta: 2014-09-10
 
ADRESAS: Klaipėdos g. 20, Priekulė, Klaipėdos raj.
TELEFONAI: 846454149
EL. PAŠTAS: i.simonaitytes.gimnazija@gmail.com