APRAŠAI

DALYKŲ PROGRAMŲ SKIRTUMŲ KEITIMO TVARKA pdf
Paskelbta 2019-04-02
 
Darbuotojų ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS pdf
Paskelbta 2019-01-02
 
MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS pdf
Paskelbta 2019-01-02
 
5-IV KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS pdf
Paskelbta 2017-03-08
 
PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM NEIGIAMUS ĮVERTINIMUS TRIMESTRE / PUSMETYJE, TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS pdf
Paskelbta 2017-01-06
 
TĖVŲ INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS pdf
BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ ŠEIMOMIS PROGRAMA pdf
BENDRADARBIAVIMO SU PAGALBOS VAIKUI INSTITUCIJOMIS TVARkOS APRAŠAS pdf
Paskelbta 2014-10-16
 
Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkOS APRAŠAS pdf
Paskelbta 2014-08-29
 
DALYKŲ PROGRAMŲ SKIRTUMŲ LIKVIDAVIMO tvarkOS APRAŠAS pdf
Paskelbta 2014-09-10
 
POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS tvarkOS APRAŠAS pdf
Paskelbta 2014-09-10
 
ADRESAS Klaipėdos g. 20, Priekulė, Klaipėdos raj.
TELEFONAS (8 46) 45 41 49
EL. PAŠTAS i.simonaitytes.gimnazija@gmail.com