TĖVAMS

konsultacijų tvarkaraštis
Paskelbta:2018-12-23

Tvarkaraštį rasite čia.

2018–2019 MOKSLO METŲ ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ, PUPP, NMPP IR KITŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS
Paskelbta:2018-09-30

Tvarkaraštį rasite čia.

Tėvų linijos plakatas
Paskelbta:2018-08-22

d

Patarimai tėvams
Paskelbta:2017-03-19

Paramos vaikams centras pateikia įvairių patarimų, kurie padės palaikyti draugiškus ir patikimus tėvų ir vaikų santykius. Plačiau

Priešgyniaujantis elgesys. Gaires tėvams pateikia psichologė Kristina Paradnikė. Plačiau

Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
Paskelbta:2017-03-17

f

Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos tinklalapis.

Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba nurodo pagalbos įstaigas.

Apie savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“
Paskelbta:2017-03-17

Pastaruoju metu visuomenėje kilo nerimas dėl internetinėje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“ įvairiais pavadinimais, pvz., „Mėlynasis banginis“, „Pažadink mane 4.20“. Iš tiesų tai nėra jokie žaidimai, o nusikalstama veika. pdf

VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMAS KLAIPĖDOS RAJONE
Paskelbta:2017-03-17

Remiantis Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. Įsakymo Nr. ISAK-2173 „Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ PAKEITIMU, nuo 2017 m. sausio 1 d. Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimas vyksta šia tvarka pdf

ADRESAS: Klaipėdos g. 20, Priekulė, Klaipėdos raj.
TELEFONAI: 8 46 454149
EL. PAŠTAS: i.simonaitytes.gimnazija@gmail.com