SVARBU!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-413 ir 2020-03-13 Klaipėdos rajono Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direkcinio pasitarimo sprendimu, 2020-03-16–2020-03-27 skelbiamos 1–4, 5–8, I–III klasių mokinių Pavasario (Velykų) atostogos.

IV klasės mokinių konsultacijos dėl egzaminų vyksta nuotoliniu būdu ir individualiai susitarus su mokytoju.
Ministrui pakeitus įskaitų ir Brandos egzaminų tvarkaraščius:

  1. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita 12 klasei planuojama ne anksčiau kaip balandžio 14 d.;
  2. Technologijų MBE baigiamojo darbo pristatymas ne anksčiau kaip balandžio 14 d.;
  3. PUPP lietuvių k. ir literatūros žodžiu 10a ir 10b klasėms atskiromis dienomis ne anksčiau kaip balandžio 14 d.

Mokinių atostogų metu mokytojai ruošiasi nuotolinio ugdymo organizavimui, jei to prireiks nuo kovo 30 d.