METODINĖ TARYBA

2016-2017 m.

Metodinės tarybos veiklos koordinatorius

 

 

Metodinės tarybos pirmininkė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Loreta Kaltauskienė

 

Eglė Jociuvienė, istorijos, etikos mokytoja metodininkė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė

Nariai

Direktorius

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

Socialinių mokslų  metodinės grupės pirmininkė

 

Saviraiškos metodinės grupės pirmininkė

 

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

 

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė

 

Tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė

 

Priešmokyklinio ugdymo grupės pirmininkė

 

Antanas Alčauskis

 

Robertas Gricenko

 

Donata Jocytė, vyr. lietuvių k. mokytoja

 

Birutė Rudgalvienė, vyr. dailės mokytoja

 

Inesa Jurgaitytė, anglų k. mokytoja

 

Giedrė Stončienė, pradinių klasių mokytoja

 

Alvyra Nistorienė, vyr. matematikos mokytoja

 

Stasė Greivienė, priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

 
ADRESAS: Klaipėdos g. 20, Priekulė, Klaipėdos raj.
TELEFONAI: 846454149
EL. PAŠTAS: antanas.alcauskis@gmail.com