Priėmimas į Klaipėdos r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (https://ugdymas.klaipedos-r.lt) nuo 2022 m.:
Kovo 1 d. į pirmas klases;
Kovo 15 d. į visas kitas klases.
Priėmimas vykdomas vadovaujantis Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T11-97.
Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimo Nr. T11-97 „Dėl priėmimo į Klaipėdos r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas (1 priedo nauja redakcija MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS)