VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje, išklausyti kiekvieną vaiką tiesiogiai arba per jo tėvus.
vgk
Komisijos pirmininkas
Komisijos pirmininko pavaduotojas
Loreta Kaltauskienė, direktoraius pavaduotoja ugdymui
Robertas Gricenko, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Komisijos sekretorė Jūratė Klizaitė, specialioji pedagogė
NARIAI  
Direktorius Antanas Alčauskis
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Robertas Gricenko
Specialioji pedagogė Jūratė Klizaitė
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vita Lengvinienė
Socialinės pedagogės Dovilė Butaitė–Kučinskienė, Severija Danupaitė
Logopedas Vidas Mišeikis
Psichologės Severija Danupaitė, Dovilė Undžienė
Pradinių klasių mokytojos Dalia Rupčiauskienė, Vilma Dveržeckienė
Lietuvių kalbos mokytojos Aurelija Daugėlienė, Rugilė Jančiauskienė

Į komisijos sudėtį taip pat gali būti įtraukiami mokinių tėvai ar globėjai, vietos bendruomenės atstovai, kiti asmenys, besirūpinantys vaiko gerove, socialinio ir emocinio ugdymo projektų vadovai Lietuvoje.

  Pilnas dokumentas pdf

ADRESAS Klaipėdos g. 20, Priekulė, Klaipėdos raj.
TELEFONAS (8 46) 45 41 49
EL. PAŠTAS i.simonaitytes.gimnazija@gmail.com