SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Sveikatos priežiūros specialistės darbo laikas:
I–V 8.00–16.15
III - nedirba
Pietų pertrauka 15 min.
Paskutinį mėnesio penktadienį dirba specialiajame skyriuje.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Asta
VITA LENGVINIENĖ
Tel. 8 655 40 824
El. paštas v.lengviniene@visuomenessveikata.lt


Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas organizuoja ir įgyvendina sveikatos priežiūrą mokykloje.

Pagrindinės funkcijos:
► sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;
► informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, diskusijose, renginiuose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
► mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
► pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
► informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas ir analizavimas;
► mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
► mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
► pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
► dalyvavimas mokyklos vaiko gerovės komisijoje;
► pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

Azartiniai žaidimai. Ką svarbu žinoti paauglių tėvams. pdf

Elektroninės cigaretės pdf

Blusos. Jų žala žmogaus sveikatai pdf

Roto virusas pdf

Apie dantukus pdf

Kaip rūkymas žaloja mane pdf

Informacija apie rūkymo žalą pdf

Ar sveikata mums yra pagrindinis dalykas gyvenime? pdf

Tuberkuliozė  pdf
ADRESAS Klaipėdos g. 20, Priekulė, Klaipėdos raj.
TELEFONAS (8 46) 45 41 49
EL. PAŠTAS i.simonaitytes.gimnazija@gmail.com