PSICHOLOGĖS

 darbo grafikai
Paskelbta:2018-09-25

Gimnazijos psichologės Severija Danupaitė ir Dovilė Undžienė.
El. paštas: severijada@gmail.com, dovile.lekstutyte@gmail.com 
Taip pat galite naudoti vidinį TAMO paštą.

 

Psichologinės pagalbos tikslas ir uždaviniai - padėti mokiniui spręsti psichologines, asmenybines ir ugdymosi problemas, sustiprinti gebėjimą bendrauti bei sudaryti palankias psichologines sąlygas tobulėti.

Mokykloje dirbančio psichologo veiklos sritys:
1. konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
2. įvertinimas: mokinio (vaiko) galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
3. švietimas: mokinių (vaikų), tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
4. psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Mokiniai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:
• susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
• nori atrasti, koks mokymosi stilius jiems padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
• susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;
• nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;
• nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas;
• susiduria su liūdesiu ar nerimu;
• gedi artimo žmogaus ar naminio gyvūnėlio;
• liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);
• nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo nebaus ir neišduos;
• susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis: kur stoti mokytis ir pan.;
• abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
• nori atsisakyti žalingų įpročių;
• nori tobulėti kaip asmenybė ir t. t.

Mokinių tėvai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:
• nori sužinoti vaiko nesėkmių mokykloje priežastis ir spręsti su jomis susijusias problemas (mokymosi motyvacijos, nepažangumo, pamokų nelankymo ir t.t.);
• nori, kad jų vaiko gebėjimai būtų psichologiškai įvertinti dėl specialiojo ugdymo paskyrimo;
• nori patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;
• tiki, kad santykius su vaiku gerinti įmanoma ir niekada ne vėlu;
• vyksta skyrybų procesas ir tėvai rūpinasi vaiko psichologinės gerovės išsaugojimu;
• pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių;
• vaikas mikčioja ar jam pasireiškia tikas;
• vaikas agresyvus, negebantis valdyti neigiamų emocijų;
• rūpinasi vaiko saugumu mokykloje;
• vaikas konfliktuoja su mokytoju ar klasės draugais;
• nori sužinoti ar kyla klausimų apie vaiko raidos ypatumus ir t. t.

Mokytojai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:
• nori nustatyti vaiko nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant vaikui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;
• nori parengti ir įgyvendinti mokymosi ar elgesio gerinimo priemones, individualizuoti ugdymą;
• nori sukurti palankų klasės mikroklimatą;
• nori paskatinti vaiko mokymosi motyvaciją;
• susiduria su krizinėmis situacijomis: smurtą šeimoje patiriantis mokinys, mokinio gedėjimas, savižudybė ir pan.

ADRESAS: Klaipėdos g. 20, Priekulė, Klaipėdos raj.
TELEFONAI: 846454149
EL. PAŠTAS: i.simonaitytes.gimnazija@gmail.com