Parodėlės specialiojo ugdymo skyriuje

Mes maži, bet mūsų širdutės didelės, mes matom visas žemės gamtos spalvas ir formas, mes mokam džiaugtis ir mylėti, mes labai laukėm pavasario. Kirpome piešėme, klijavome, tad pasidžiaukime parodėlėmis: ,,Mes mylim saulutę, laukiam pavasarėlio“ ir ,,Margučiai“.
Dailės mokytoja Vida Būdvytienė