Netradicinio ugdymo diena „Kieme šoka vasara“.

Nuo vasaros spalvų ir gyvasties kartais apsisuka galva – kur bepažvelgsi, visur žalia, viskas žydi, dūzgia bitės, kiekvienas vabalėlis traukia tik jam žinomu keliu, paukščiai siuva aplink savo lizdus. Šiandien mūsų mokyklos vaikučiai pasijuto tikrais dailininkais, nes specialiojo ugdymo skyriuje vyko netradicinio ugdymo diena „Kieme šoka vasara“. Mažieji dailininkai dailės raiškos priemonėmis pabandė išreikšti savo mintis, emocijas, norus, patirtus įspūdžius, lavino kūrybiškumą, pažintinius gebėjimus, patyrė atradimo džiaugsmą. Iš įvairių kaladėlių, žymeklių statė svajonių pilį, žaidė, šoko, linksminosi. Smagu džiaugtis laiminga vaikyste. Mokytojos Rita Čėsnienė, Virginija Košienė.