Muzikos mokytojos linkėjimai

Šiandien – paskutinė mokslo metų diena pradinių klasių mokiniams. Nuotoliniu būdu pradinių klasių mokiniai mokėsi ne tik lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos ar pasaulio pažinimo, bet taip pat mokėsi MUZIKOS. Kaip Amerikiečių rašytojas Ralfas Voldas Emersonas yra pasakęs: „Muzika skatina mus gražiai mąstyti“. Mokiniai mąstė kaip išradingiau ir įdomiau galėtų sukurti muzikos gamą (naudojo akmenukus, gėlytes, savo žaisliukus, saldainius ir kt. priemones). Be muzikos gamos kūrimo jų užduotis buvo sukurti muzikos minčių žemėlapį. Mokiniai vis dėlto turėjo prisiminti ir parašyti ką jie sužinojo apie muziką šiais mokslo metais… Dėkoju 2-3 klasių mokiniams už atliktus darbus.
Mylėkite ir studijuokite didįjį muzikos meną – jis atvers jums ištisą jausmų ir minčių pasaulį. Jis padarys jūsų dvasią turtingesnę, tyresnę, tobulesnę. Muzika padės atrasti savyje naujų nežinotų, nepastebėtų jėgų. Ir gyvenimas nušvis naujais tonais, naujomis spalvomis. – Dmitrijus Šostakovičius (rusų kompozitorius).

Muzikos mokytoja Aistė Danilevičiūtė