Menų (dailės) mokyklinis brandos egzaminas

Kovo 12 d. gimnazijoje vyko galutinis menų (dailės) mokyklinio brandos egzamino etapas – kūrybinių darbų pristatymas. Ir šiais metais visi 6 egzaminą pasirinkusieji abiturientai nustebino savo darbų įvairove. Dėkojame abiturientams, darbų vadovei Birutei Česnauskienei, vertinimo komisijai. Abiturientams linkime sėkmės kituose brandos egzaminuose.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Robertas Gricenko