Kalėdinis džiaugsmas specialiojo ugdymo skyriuje

Visai nesvarbu už lango sniegas ar lietus. Gruodžio 11 d. specialiojo ugdymo skyriaus mokinukų klasė klegėjo nuo vaikų juoko, šurmulio ir džiaugsmo. Skambėjo dainos, šokiai, rateliai, žaidimai. Mažiesiems buvo įteiktos padėkos už dalyvavimą respublikiniame kūrybiniame konkurse ,,Piešiu gyvenimą“, kurį organizavo Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras. Vaikučiai patyrė ne tik gerų emocijų, padovanojo vieni kitiems šypseną, bet ir sukurtą kalėdinę dvasią parsinešė į namus. Nuo pirmadienio mažiesiems prasideda žiemos atostogos. Visiems linkime linksmų, smagių, saugių ir sveikų atostogų, jaukių šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų metų. Mokytoja Rita.