DĖMESIO !

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos administracija tėvelius (globėjus), mokinius, mokytojus, specialistus ir kitus suinteresuotus asmenis konsultuos nuotoliniu būdu – naudojantis el. paslaugomis, el. paštu arba telefonu ☎️

Antanas Alčauskis – direktorius, i.simonaitytes.gimnazija@gmail.com +370 642 98448
Loreta Kaltauskienė – dir. pavaduotoja ugdymui, lorulia@gmail.com +370 642 98414
Robertas Gricenko – dir. pavaduotojas ugdymui, robgric@gmail.com +370 642 98330
Jonas Lipskas – dir. pavaduotojas ūkio reikalams, j.lipskas@gmail.com +370 642 98399
Aistė Vinkuvienė – spec. skyriaus dir. pav. ugdymui, vinkuviene@yahoo.com +370 61485759