VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA

MOKYKLOS VIZIJA

Draugiška, tolerantiška, tvarkinga, atvira kaitai, kūrybiškumui, inovacijoms, nuolat besimokanti organizacija.

MOKYKLOS MISIJA

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija – bendrojo ugdymo mokykla, teikianti visuminį ugdymą, paremtą pilietinių vertybių nuostatomis ir paruošianti mokinį savarankiškam gyvenimui ir karjerai.

MOKYKLOS FILOSOFIJA

Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas. Neiti į priekį – reiškia eiti atgal.
                                                                                                                                   Vydūnas

ADRESAS Klaipėdos g. 20, Priekulė, Klaipėdos raj.
TELEFONAS (8 46) 45 41 49
EL. PAŠTAS i.simonaitytes.gimnazija@gmail.com