MOKYKLOS ISTORIJA: DIREKTORIAI

Mokyklai vadovavo:
Vytautas Radkelis (1946–1947)
Jonas Dagelis (1947–1949)
Kazys Binginas (1949–1951)
Kazimieras Girčys (1951–1959)
Jonas Kavaliauskas (1959–1967)
Stasys Jonušis (1967–1972)
Irena Brazdeikienė (1975–1985)
Vytautas Klimašauskas (1985–1986)
Janina Rimkienė (1986–1987)
Gintaras Nemickas (1987–2004)
Antanas Alčauskis (2004–dabar)
ADRESAS: Klaipėdos g. 20, Priekulė, Klaipėdos raj.
TELEFONAI: 846454149
EL. PAŠTAS: i.simonaitytes.gimnazija@gmail.com