Nuoširdžiausi sveikinimai Ib kl. mokinei Martai Knabikaitei VI TARPTAUTINIAME VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE „WAVE ON WAVE – 2020“ , 11-15m. amžiaus grupėje užėmusiai III-iąją vietą. Taip pat džiaugiamės ir kitais gimnazijos mokiniais, kurie dalyvavo šiame konkurse-tai Milda Vilkaitė (7a kl.), Dovydas Gabalis ( Ia kl.) ir Akvilė Kalvytė (IIIg kl.). Šių metų konkurso tema ,,Gamtos kodas – išsaugojimas“: Nykstančios rūšys ir jų aplinka mano gimtajame krašte. Gyvoji gamta tautodailėje.
Konkurse dalyvavo trys šalys: Latvija, Hong Kongas ir Lietuva. Sulaukta 126 darbų iš 19 įstaigų. Martos Knabikaitės grafikos darbas ,,Ateities miškas?!“ ragina susimąstyti , kokią gamtą paliksime ateities kartoms…taip, kaip ir kitų mūsų gimnazijos dalyvių. Būkime budrūs ir atsakingi. Mokinius konkursui ruošė dailės mokytoja Birutė Česnauskienė. Nuoširdžiai dėkojame mokytojai už puikų įdirbį. Martai ir visiems gimnazijos konkurso dalyviams linkime kuo daugiau sėkmingų, įdomių dailės darbų ir laimėjimų.